27 Nisan 2009 Pazartesi
İlk yerleşimi Hellenistik döneme kadar uzanan Eski Datça
da buralarda yapılan şarap üretimini gösteren izler bulun-
muştur.Osmanlı imp.zamanında Türk ve Yunan ailelerin
birlikte yaşadıkları bilinmektedir.Yerel halkın şimdiki
gelirleri zeytin ve badem üretimine dayanmaktadır.
Turizm de yörenin gelirleri içine girmiştir.Bir çok insan
Eski Datça'yı görmek için geziler düzenlemekte.

Hiç yorum yok:

Datça ile ilgili ayrıntılar için www.datcadetay.com

Datça Ülkemizin Güney Batısında Muğla iline bağlı
bir ilçedir.Ege ve Akdeniz'in sularının buluştuğu bir
yarımada üzerindedir.Kuzeyinde Ege denizi,güneyinde
Akdeniz'in suları ile çevrilidir.Doğal güzelliklerini koru-
yabilmiş nadir Turistik yerlerimizdendir.Ama gözler
şimdi ona çevrilmiştir,bu fotoğrafların bazılarını gelecek
yıllarda çekemiyeceğimi biliyorum çünkü o görüntüler
olmayacak.http://www.datcadetay.com/