24 Aralık 2008 Çarşamba

3 ADIM ADIM DATÇA

Bu bloğumu DATÇA DETAY'ın bir sayfası olarak
hazırladım.Bu bölümde çektiğim fotoğraflar hari-
tada karalanmış olarak gösterilen bölgede çekildi.
Palamutbükün'den çıkarak deniz kıyısını takip
ederek Datça'ya doğru yol aldım.Datça yarımada-
sının engebeli yapısı,üç tarafının denizlerle çevrili
olması her zaman size birçok güzellikler sunmakta.
Dağlar,kuş seslerinin çınladığı vadiler,parıldayan
sularıyla çam ağaçlarının gölgesindeki koylar;
yarımadanın her tarafı gezilecek,görülecek
parkularla dolu.İşte bu bloğumda özellikle yürüye-
rek gidilebilen yerlere gidip fotoğraflar çekeceğim,
gördüklerimi anlatacağım.Havalar müsait olduğu
anlarda bir arkadaş bulur bulmaz gezilerime baş-
layacağım.

Hiç yorum yok:

Datça ile ilgili ayrıntılar için www.datcadetay.com

Datça Ülkemizin Güney Batısında Muğla iline bağlı
bir ilçedir.Ege ve Akdeniz'in sularının buluştuğu bir
yarımada üzerindedir.Kuzeyinde Ege denizi,güneyinde
Akdeniz'in suları ile çevrilidir.Doğal güzelliklerini koru-
yabilmiş nadir Turistik yerlerimizdendir.Ama gözler
şimdi ona çevrilmiştir,bu fotoğrafların bazılarını gelecek
yıllarda çekemiyeceğimi biliyorum çünkü o görüntüler
olmayacak.http://www.datcadetay.com/